กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมนูโรงเรียน


ทำเนียบบุคลากร


E-service


สถิติผู้เยี่ยมชม

get free traffic to my website
นายวิวัฒน์ หนูสิทธิ์

นายวิวัฒน์ หนูสิทธิ์

หัวหน้าบริหารงานวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอภัสสรณ์ เอี่ยมสกุล

นางสาวอภัสสรณ์ เอี่ยมสกุล

หัวหน้าบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายกิตติศักดิ์ ติตะ

นายกิตติศักดิ์ ติตะ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี