ระบบสมัครเรียนออนไลน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

โรงเรียนบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีกำหนดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 วันที่ 9-13 มีนาคม พ.ศ. 2567
มอบตัววันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2567 ให้ปริ้นใบสมัคร และนำหลักฐานยื่นในวันมอบตัว


1.กรอกใบสมัคร
กรอกข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลผู้ปกครอง ข้อมูลการศึกษา

กรอกใบสมัคร ม.1 / ม.4
2.ตรวจสอบรายชื่อ
เมื่อสมัครสำเร็จจะมีรายชื่อปรากฏในตารางด้านล่าง

3.Login เข้าสู่ระบบ / พิมพ์ใบสมัคร
ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง
กรณีข้อมูลไม่กูกต้องสามารถแก้ไขได้ / พิมพ์ใบสมัคร
Login เข้าสู่ระบบ

รายชื่อผู้ยื่นสมัครเรียน
โรงเรียนบางกะจะ ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนบางกะจะ
22/2 หมู่ 1 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-391-241 E-mail: admin@bkjs.ac.th / bangkacha.school@gmail.com