Login เข้าสู่ระบบ

แก้ไขข้อมูล / พิมพ์ใบสมัคร

ชื่อผู้ใช้ : เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

รหัสผ่าน : เบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนที่สมัคร


  

โรงเรียนบางกะจะ
22/2 หมู่ 1 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-391-241 E-mail: admin@bkjs.ac.th / bangkacha.school@gmail.com