เมนูโรงเรียน


ทำเนียบบุคลากร


E-service


สถิติผู้เยี่ยมชม

get free traffic to my website
นายณัฐปพัฒน์ ธิรามนตร์

นายณัฐปพัฒน์ ธิรามนตร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะจะ

นายรุ่งโรจน์ มิตรประทาน

นายรุ่งโรจน์ มิตรประทาน

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะจะ