โรงเรียน

BANGKAJA SCHOOL

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จันทบุรี ตราด

image

โรงเรียนบางกะจะ

NEWS

เรื่องสำคัญ-เรื่องเด่น

ร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนบางกะจะ ครบรอบ ๖๖ ปีและร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ(วิทยาศาสตร์และภาษา) และสนับสนุนการจัดการศึกษา

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 70 ระดับชาติ(ภาคกลางและภาคตะวันออก) กิจกรรมการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้น ม.1-3

ข่าวประชาสัมพันธ์