ประวัติโรงเรียน

เมนูโรงเรียน


ทำเนียบบุคลากร


E-service


สถิติผู้เยี่ยมชม

get free traffic to my website

โรงเรียนบางกะจะตั้งอยู่ที่ 22/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 24 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา อยู่ในอาณาเขตของวัดพลับบางกะจะ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2500 โดยพระครูพิพิธพัฒนาภรณ์ (ท่านพ่อเหรียญ) และนายสุรพงษ์ ตรีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรีในสมัยนั้น โดยนายสุรพงษ์ ตรีรัตน์ เป็นผู้ติดต่อของบประมาณทำการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 พิเศษ 2 ชั้น 16 ห้องเรียน ด้วยเงินงบประมาณ 1,350,000 บาท เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2500 ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบบสหศึกษา มีนักเรียน 63 คน ครู 2 คน มีนายอำไพ ประดิษฐ์ศิลป์ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนได้เปิดสอนครบทุกระดับชั้น (ม.1 – ม.6) ในปี พ.ศ. 2502