วิสัยทัศน์ / อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์

เมนูโรงเรียน


ทำเนียบบุคลากร


E-service


สถิติผู้เยี่ยมชม

get free traffic to my website

วิสัยทัศน์(Vision)

มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล สู่การเป็นองค์กรชั้นนำ

อัตลักษณ์

เรียนรู้คู่กิจกรรม

เอกลักษณ์

สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น